MySQL Query Cache

MySQL Query Cache sunucuya gönderilen SQL sorgularının hafızada tutularak daha sonra aynı sorgular sorulduğunda daha hızlı sonuç vermesini sağlayan teknolojidir. Bellek ve limit değerleri donanın yada vCPU/RAM kapasitesine bağlıdır. En iyi poerformans sağlayan değerleri deneyerek elde edebilirsiniz.

Komut satırından Cache’in aktif olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
mysql> show variables like ‘have_query_cache’;
+————————+———-+
| Variable_name Value
+————————+———-+
| have_query_cache YES
+————————+———-+

Varolan Geçerli ayarları görmek için :

mysql> show variables like ‘query%’;
+———————————————————-+
| Variable_name | Value
+———————————————————-+
| query_alloc_block_size | 8192
| query_cache_limit | 1048576
| query_cache_min_res_unit | 4096
| query_cache_size | 0
| query_cache_type | ON
| query_cache_wlock_invalidate | OFF
| query_prealloc_size | 8192

Yukarıda Query Cache type ON olmasına rağmen cache_size 0 dır. Yani belleğe yer açılmamış dolayısı ile cache çalışmayacaktır.

Bu değerin hesaplaması 120 MB kullanmak isterseniz.
120x1024x1024 = 125829120‘dir.

Komut ile bu değeri yazmakistersek :
mysql> set global query_cache_size=125829120 ;

Bu konfigürasyonu aşağıdaki dosyadan belirleyebilirsiniz.
/etc/my.cnf

query_cache_size = 268435456
query_cache_type=1
query_cache_limit=1048576

Sevgiler,
Teknolojik-Blog.Com
Aziz Ozdemiroglu


Bir yanıt yazın

Connect with: