Bofor Ölçeği

Denizde rüzgarların hızı Bofor (Beaufort) olarak adlandırılır ve pratikte bir ölçekle değerlendirilir. Bofor ölçeği 0’dan 12’ye kadar kademelendirilmiş bir tablodur. Bofor yerine “kuvvet” deyimi de kullanılır.

Bu çizelge, rüzgarın tanımını, knot (deniz mili) olarak karşılığını ve gözlenen etkisini anlatır.

BoforTanımıHızıKaradaDenizde
0Sakin (calm)0 knotDumanlar dikine yükselir.Deniz çarşaf gibi düzdür.
1Hafif Rüzgar
(light air)
1-3 knotRüzgâr insan teninde hissedilir, yapraklar
titreşir, rüzgâr gülü harekete geçer.
Çok küçük dalgacıklar, az belirgin ve köpüksüz (su üstünde
balık pulu gibi buruşuk).
2Hafif Meltem
(light breeze)
4-6 knotRüzgâr yaprakları ve ince dalları devamlı
hareket ettirir. Bayrakları hafif dalgalandırır.
Dalgacıklar birleşir, tepeleri kırılmaya başlar ve köpüklenir
(köpükler dağılmış koyunlara benzer).
3Mutedil
(gentle breeze)
7-10 knotRüzgâr yaprakları ve ince dalları devamlı
hareket ettirir. Bayrakları hafif dalgalandırır.
Dalgacıklar birleşir, tepeleri kırılmaya başlar ve köpüklenir
(köpükler dağılmış koyunlara benzer).
Yelkenliler yaklaşık 3-4 knots
4Sakin Meltem (moderate breeze)11-16 knotRüzgâr toz ve kağıt parçacıklarını uçurur,
küçük dalları hareket ettirir.
Küçük dalgalar genişlemeye başlar. Kırılan dalgaların
köpükleri daha sık koyunlar gibidir.
5Sert Rüzgar
(fresh breeze)
17-21 knotYapraklı küçük ağaçlar sallanmaya başlar, iç
sularda tepeli dalgacıklar oluşur.
Orta dalgalar daha belirgin bir şekilde gelişir (Koyun sürüsü
yayılışı). Hafif serpinti olasılığı vardır.
6Kuvvetli Rüzgar (strong breeze)22-27 knotBüyük dallar sallanır, telgraf tellerinde ıslık sesi
işitilir, şemsiye taşımak güçleşir.
Büyük dalgalar oluşmaya başlar, dalga tepelerinin köpükleri
etrafı daha fazla kaplar. Biraz serpinti olabilir.
7Sert Rüzgar
(near gale)
28-33 knotBütün ağaçlar sallanır. Rüzgâra karşı yürümek
güçleşir.
Deniz kabarmaya başlar. Kırılan dalgaların köpükleri rüzgâr
yönü boyunca savrulur.
8Çok Sert Rüzgar (gale)34-40 knotRüzgâr filizleri kırar ve rüzgâra karşı yürümek
genellikle çok zordur.
Uzun boylu, oldukça yüksek dalgalar, dalga tepelerinin
kenarları rüzgâr tarafından kırılır, köpükler rüzgâr yönü
boyunca savrulur.
9Fırtına
(strong gale)
41-47 knotZayıf yapılı binalarda hasar meydana gelir.
Bacalar yıkılır, kiremitler uçar.
Yüksek dalgalar; serpinti ve köpükler rüzgâr yönü boyunca
da-ha yoğun bir hat oluşturur. Dalga tepeleri devrilmeye,
yıkılmaya ve yuvarlanmaya başlar. Serpinti görüş uzaklığını
etkiler.
10Tam Fırtına (storm)48-55 knotKarada nadir olup, ağaçları kökünden söker,
binalarda önemli zararlar yapabilir.
Uzun sorguçlu çok yüksek dalgalar; büyük parçalar halindeki
köpük ve serpintiler rüzgâr yönü boyunca çok yoğun bir
şekilde savrulur. Deniz genellikle beyaz görünür, iyice
yükselmeye ve kabar-maya başlar. Görüş uzaklığı azalır.
11Çok Şiddetli
Fırtına
56-63 knotEnder rastlanır ve geniş çapta hasarlara neden
olur.
Çok az görülen yüksek dalgalar; rüzgâr yönü boyunca oluşan
köpük ve serpintiden denizin üstü beyaz görünür. Dalga
tepelerinden her tarafa köpük püskürmektedir. Görüş uzaklığı
azalmıştır (küçük ve orta büyüklükteki gemiler dalgaların
arasından görülmeyebilir).
12Kasırga (hurricane)64-71 knotBüyük ve müthiş tahribat yapar.Denizlerde büyük zararlara yol açar.

1 Knot = 1.852 km/saat = 1 denizmili/saat(nm/h)
1 Knot = 0,514 metre/saniye(m/sec)
1 km/saat = 0277 metre/saniye =0,54 knot
1 metre/saniye = 3,6 km/saat = 1,945 knot


Bir yanıt yazın

Connect with: