MySQL (DBA) Temel Komutlar

Merhabalar,

Bu yazımda sizlerle kısaca MySQL veritabanı yöneticisi (DBA) olarak temel bilgi ve becerilere sahip olmanız gereken bir dizi önemli komutları paylaşmaya çalışacağım.

Aşağıda, MySQL DBA için önemli olan bazı temel komutları açıklamalarıyla birlikte bulabilirsiniz. Bu komutları, veritabanını yönetme, bakım yapma ve performansı izleme gibi görevlerinizi kolaylaştırmak için kullanabilirsiniz.

 • Veritabanlarını Listeleme:
 • SHOW DATABASES;
 • Açıklama: Bu komut, mevcut veritabanlarını listeler.

Belirli Bir Veritabanına Bağlanma:

Tabloları Listeleme:

 • USE database_name;
 • Açıklama: Veritabanı bağlantısını değiştirmek için kullanılır.
 • SHOW TABLES;
 • Açıklama: Belirli bir veritabanındaki tabloları listeler.

Tablo Yapısını Görüntüleme:

 • DESC table_name;
 • Açıklama: Belirli bir tablonun yapısını görüntüler.
 • CREATE TABLE table_name ( column1 datatype, column2 datatype, ... );
 • Açıklama: Yeni bir tablo oluşturur.

Veri Ekleme:

 • INSERT INTO table_name (column1, column2, ...) VALUES (value1, value2, ...);
 • Açıklama: Bir tabloya yeni veri ekler.

Veri Güncelleme:

 • UPDATE table_name SET column1 = value1 WHERE condition;
 • Açıklama: Varolan veriyi günceller.

Veri Silme:

 • DELETE FROM table_name WHERE condition;
 • Açıklama: Tablodan veri siler.

İndeksleme:

 • CREATE INDEX index_name ON table_name (column1, column2, ...);
 • Açıklama: Tabloya indeks ekler.

Veritabanı Yedekleme ve Geri Yükleme:

mysqldump -u username -p dbname > backup.sql

Geri Yükleme:

 • mysql -u username -p dbname < backup.sql
 • Açıklama: Veritabanını yedekleme ve geri yükleme işlemleri için kullanılır.

Kullanıcıları Yönetme:

 • CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; GRANT privileges ON database_name.table_name TO 'username'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES;
 • Açıklama: Yeni bir kullanıcı oluşturma ve kullanıcıya yetkiler verme.

Sunucu Durumunu İzleme:

 • SHOW STATUS; SHOW VARIABLES;
 • Açıklama: Sunucu durumunu ve yapılandırma değişkenlerini gösterir.

İşlemleri Görüntüleme:

 • SHOW PROCESSLIST;
 • Açıklama: Mevcut MySQL işlemlerini listeler.

Bu komutlar, MySQL veritabanı yönetimi için sıkça kullanılan temel komutlardan sadece birkaçıdır. Gerçek bir üretim ortamında, performans izleme, güvenlik önlemleri ve yedekleme stratejileri gibi daha spesifik konulara odaklanmak da önemlidir.

Faydalı olması dileklerimle,

Teknolojik-Blog.Com


Bir yanıt yazın

Connect with: