Toz taşınımı nedir?

Toz taşınımı nedir?

Toz taşınımı veya toz fırtınası, çöllerin üzerinden gelen toprak parçacıklarının orta şiddette rüzgarlar yardımıyla yoğun bir şekilde toz biçiminde taşınmasıdır.

Toz fırtınaları, toz taşınımın doğum yeri olan çöllerde daha etkili görülebilmektedir. Toz fırtınasının görüldüğü bu noktalardan uzak alanlarda ise Toz Taşınımı görülmektedir.

Toz bulutu nedir?

Toz Taşınımı kuvvetli rüzgarların etkisiyle yoğun şekilde gerçekleştiğinde gökyüzünü kaplayan turuncu bir bulut tabakasına dönüşmektedir. Bahsedilen bu bulut tabakasına tuz bulutu adı verilmektedir.
Ülkemizde daha çok Orta Doğu ve Afrika üzerinden gelen çöl tozlarının etkisi altına girmektedir. Türkiye’de görülen toz taşınımı kış mevsimi dışında tüm mevsimlerde yoğun biçimde görülmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülkemizde toz taşınımının en çok yaşandığı bölgedir. Zaman zaman ülkemizin tamamı toz taşınımın etkisi altında kalabilmektedir.

Toz Taşınımının Sağlık Üzerine Etkisi

Solunum ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar toz taşınımından en fazla etkilenme ihtimali bulunan kesimdir. Toz fırtınalarının yoğun olduğu noktalarda çocuklarda farklı hastalıklara sebep olabildiğine ilişkin görüş ve araştırmalar da bulunmaktadır.

Dünyada Toz Taşınımının Yoğun Yaşandığı Alanlar

Toz taşınımının ana sebebinin, kuraklık ve çölleşme olduğu ifade edilmektedir. Dünyanın en bilinen toz kaynak alanları şu şekildedir;

• Afrika (Sahra çölü)
• Asya (Gobi ve Taklamakan)
• Arabistan Yarımadası
• Güney Amerika ve Avustralya çölleri


Bir yanıt yazın

Connect with: