Su Arıtma Yöntemleri Nelerdir ?

  1. Fiziksel Arıtma: Bu yöntem suyun filtre edilmesi veya süzülmesi ile işlev görür. Filtreler suyun kirleticilerini, partiküllerini veya flokülasyonu artırarak suyun kalitesini artırır.
  2. Kimyasal Arıtma: Bu yöntem suyun pH değerini veya mineral seviyelerini ayarlama için kimyasal maddeler kullanır. Örneğin, suyun pH değerini artırmak için tuzlu bileşikler eklenir veya asitli suyun pH değerini düşürmek için bazik maddeler eklenir.
  3. Biyolojik Arıtma: Bu yöntem suda bulunan mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasını içerir. Örneğin, aerobik veya anaerobik olarak çalışan bakteriler veya algler suyun kirleticilerini tüketerek suyun kalitesini artırır.
  4. Ro-Uv-Mf (Reverse Osmosis, Ultraviolet ve Mikro Filtre) Arıtma: Bu yöntem, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemlerinin bir kombinasyonudur ve sudaki en küçük partikülleri bile ortadan kaldırabilir.

Her bir yöntem, suyun kirleticilerine göre farklı seviyede etkilidir ve ayrıca suyun amaçlandığı kullanım için de değişebilir. Örneğin, içme suyu için daha güvenli bir yöntem tercih edilirken, endüstriyel su için daha fazla fiziksel filtrasyon gerekli olabilir.

Fiziksel Arıtma :

Fiziksel arıtma, suyun fiziksel yollarla filtre edilmesi veya süzülmesi yoluyla kirleticilerinin ortadan kaldırılması için kullanılan bir su arıtma yöntemidir. Bu yöntem sudaki fiziksel kirleticileri, partikülleri, organik veya inorganik maddeleri, renkli veya bulanık suyu veya diğer fiziksel kirleticileri ortadan kaldırır.

Fiziksel arıtma yöntemleri arasında, suyun geçirildiği malzemeler arasındaki farklı boyutlar ve konsantrasyonları göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanmış filtreler, süzgeçler, ekranlar veya ekstraktörler kullanılır. Bu filtreler suyun fiziksel yapısındaki değişikliklere göre değişebilir ve suyun amaçlandığı kullanım için en uygun olanı seçmek gerekir.

Fiziksel arıtma, diğer su arıtma yöntemlerine göre daha basit ve daha az maliyetli bir yöntemdir ve aynı zamanda suyun doğal yapısını bozmadan suyun kirleticilerini ortadan kaldırır.

Kimyasal Arıtma :

Kimyasal arıtma, suyun kimyasal maddeler kullanılarak arıtılması için kullanılan bir su arıtma yöntemidir. Bu yöntem suyun pH değerini, mineral seviyelerini veya diğer kimyasal kirleticilerini düzeltmek için kimyasal maddeler kullanır.

Kimyasal arıtma yöntemleri arasında, asitler, bazik maddeler veya diğer kimyasal tuzlar suyun pH değerini ayarlamak için kullanılabilir. Ayrıca, sudaki metal iyonlarının seviyelerini düzeltmek için de kimyasal tuzlar kullanılabilir. Kimyasal arıtma, suyun kimyasal yapısını düzelterek suyun kirleticilerini ortadan kaldırır.

Ancak, kimyasal arıtma yöntemi, suyun doğal yapısını bozabilir ve suyun tat ve kokusunu değiştirebilir. Ayrıca, bazı kimyasal maddeler suyun kalitesini arttırmasına rağmen zararlı olabilir ve sağlık açısından tehlikeli olabilir. Bu nedenle, kimyasal arıtma yöntemi suyun amaçlandığı kullanım için en uygun olanı seçmek ve kullanmak gerekir.

Biyolojik Arıtma :

Biyolojik arıtma, suyun organik maddeler veya patojen mikroorganizmalar tarafından arıtılması için kullanılan bir su arıtma yöntemidir. Bu yöntem, suyun organik maddelerinin veya patojen mikroorganizmaların biyolojik olarak parçalanmasını veya değiştirilmesini sağlar.

Biyolojik arıtma yöntemleri arasında, suya eklenen mikroorganizmalar, suyun organik maddelerinin biyolojik olarak parçalanmasını sağlar. Ayrıca, suyun içinde bulunan mikroorganizmaların büyümesi veya gelişmesi suyun arıtılmasına yardımcı olabilir. Biyolojik arıtma yöntemi, suyun doğal yapısını koruyarak suyun kirleticilerini ortadan kaldırır.

Ancak, biyolojik arıtma yöntemi, suyun doğal yapısını bozabilir ve suyun tat ve kokusunu değiştirebilir. Ayrıca, bazı mikroorganizmalar suyun kalitesini arttırmasına rağmen zararlı olabilir ve sağlık açısından tehlikeli olabilir. Bu nedenle, biyolojik arıtma yöntemi suyun amaçlandığı kullanım için en uygun olanı seçmek ve kullanmak gerekir.

Ro-Uv-Mf (Reverse Osmosis, Ultraviolet ve Mikro Filtre) Arıtma:

Ro-Uv-Mf (Reverse Osmosis, Ultraviolet ve Mikro Filtre) arıtma, suyun birleştirilmiş olarak ters osmoz, ultraviolet ve mikro filtre yöntemleri kullanılarak arıtılması için kullanılan bir su arıtma yöntemidir. Bu yöntem, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirleticilerini ortadan kaldırarak suyun kalitesini arttırır.

Ters osmoz, suyun moleküler seviyede filtrelenmesini sağlar ve suyun içindeki kirleticileri veya atık maddeleri ortadan kaldırır. Ultraviolet ışık, suyun içindeki patojen mikroorganizmaları öldürür veya inaktive eder. Mikro filtre, suyun içindeki partikülleri veya bakterileri tutar ve ortadan kaldırır.

Ro-Uv-Mf arıtma yöntemi, suyun kalitesini arttırarak suyun güvenli ve içilebilir hale getirir. Ancak, bu yöntem suyun tat ve kokusunu değiştirebilir ve suyun doğal yapısını bozabilir. Bu nedenle, Ro-Uv-Mf arıtma yöntemi suyun amaçlandığı kullanım için en uygun olanı seçmek ve kullanmak gerekir.


Bir yanıt yazın

Connect with: