Metallerin Erime Sıcaklıkları Nelerdir ?

Altın : Kimyada Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve … Vikipedi
Simge : Au
Kaynama noktası : 2.700 °C
Erime noktası : 1.064 °C
CAS numarası : 7440-57-5
Atom numarası : 79
 
 

Alüminyum :
Gümüş renkte sünek bir metaldir. Atom numarası 13 tür. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar. Vikipedi
Simge: Al
Erime noktası: 660,3 °C
Atom kütlesi: 26,981539 u ± 8E-7 u
Atom numarası: 13
CAS numarası: 7429-90-5
 

Bakır :
1B geçiş grubu elementi. Kıbrıs’ta kaynakları bolca rastlandığından tüm dillerdeki isimlerinin Cyprus kelimesinden türediği tahmin edilmektedir. Simyacılar tarafından Venüs aynası ile gösterilmiştir. Vikipedi
Simge: Cu
Kaynama noktası: 2.562 °C
Erime noktası: 1.085 °C
CAS numarası: 7440-50-8
Atom kütlesi: 63,546 u ± 0,003 u

Atom numarası: 29

 


Civa :
Sembolü “Hg” ve atom numarası 80 olan kimyasal element. “Hg” sembolü, Latince’deki hydrargyrum sözcüğünden gelir. Cıva için İngilizcede ise iki sözcük kullanılır: “mercury” ve “quicksilver”. Cıva, hava, su ve toprakta birkaç şekilde bulunur. Vikipedi

Simge: Hg
CAS numarası: 7439-97-6
Erime noktası: -38,83 °C
Atom numarası: 80
Kaynama noktası: 356,7 °C

Atom kütlesi: 200,59 u ± 0,02 u

 

Demir :  Atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir. Demir, dünya yüzeyinde en yaygın dördüncü mineral ve yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Vikipedi

Simge: Fe
Kaynama noktası: 2.862 °C
Erime noktası: 1.538 °C
Atom numarası: 26
Atom kütlesi: 55,845 u ± 0,002 u

CAS numarası: 7439-89-6

 

Mangan veya Manganez
: Atom numarası 25 olan element. Simgesi Mn dir. 1774 yılında keşfedilmiştir. Periyodik tablonun 7-B grubunda yer alır. Grimsi metal renklidir. Çeliğin dayanımını geliştiren bir alaşım elementidir. Vikipedi
Simge:
Mn
CAS numarası: 7439-96-5
Atom kütlesi: 54,938044 u ± 0,0003 u
Elektron konfigürasyonu: [Ar] 3d54s2
Atom numarası: 25

Erime noktası: 1.246 °C

 

Nikel :
Atom numarası 28 olan ve simgesi Ni olan kimyasal bir elementtir. Vikipedi
Simge:
Ni
CAS numarası: 7440-02-0
Erime noktası: 1.455 °C
Atom kütlesi: 58,6934 u ± 0,0002 u
Atom numarası: 28
 
 

Titanyum :
Sembolü Ti olan 22 atom numaralı kimyasal elementtir. Hafif, güçlü, parlak, korozyona karşı dirençli grimsi bir geçiş metalidir. Titanyum demir, alüminyum, vanadyum, molibden gibi elementler ile alaşım yapabilir. Vikipedi

Simge: Ti
CAS numarası: 7440-32-6
Erime noktası: 1.668 °C
Atom numarası: 22
Atom kütlesi: 47,867 u ± 0,001 u

 


Tungsten :
Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan ve kimyasal simgesi W ile gösterilen, yoğunluğu 19,3 g/cm³ olan, 3482 °C’de eriyebilen kimyasal bir element. Vikipedi
Simge:
W
Erime noktası: 3.422 °C
CAS numarası: 7440-33-7
Atom numarası: 74
Kaynama noktası: 5.555 °C
Atom kütlesi: 183,84 u ± 0,01 u

 


Gümüş :
Elementlerin periyodik tablosunda simgesi Ag olan, beyaz, parlak, değerli bir metalik element. Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,87 gramdır. Erime noktası 961,9 °C, kaynama noktası 1950 °C ve özgül ağırlığı da 10,5 g/cm³’tür. Vikipedi
Simge: Ag
CAS numarası: 7440-22-4
Erime noktası: 961,8 °C
Atom numarası: 47
Atom kütlesi: 107,8682 u
Elektron konfigürasyonu: [Kr] 4d105s1

Kurşun : Atom numarası 82 ve atom kütlesi 207,19 olan mavi-gümüş rengi karışımı bir elementtir. 327,5 °C de erir ve 1740 °C de kaynar. Doğada, kütle numaraları 208, 206, 207 ve 204 olmak üzere 4 izotopu vardır. Vikipedi
Simge:
Pb
CAS numarası: 7439-92-1
Erime noktası: 327,5 °C
Atom numarası: 82
Atom kütlesi: 207,2 u ± 0,1 u
Kaynama noktası: 1.749 °C


Bir yanıt yazın

Connect with: