Güneş Pili Nedir ?

GÜNEŞ PİLİ NEDİR ?

Yarı iletken maddelerin güneş pili olarak kullanılabilmeleri için n ya da p tipi katkılanmaları gereklidir. Katkılanma,  saf yarı-iletken eriyik içerisine istenilen katkı maddelerinin kontrollü olarak eklenmesiyle yapılır. Elde edilen yarı-iletkenin n ya da p tipi olması katkı maddesine bağlıdır.
Yarı iletken olarak çok kristalli silisyum kullanılır. P ve n tipi yarı-iletkenler bir araya gelmeden  önce her iki madde de elektriksel bakımdan nötrdür ve elektrik akımı oluşturmaz. PN eklem oluştuğunda, n tipindeki çoğunluk taşıyıcısı olan elektronlar, p tipine doğru akım oluştururlar. Bu olay her iki tarafta da yük dengesi oluşana kadar devam eder ve elektrik akımı oluşur.
Yarı-iletken eklemin güneş pili olarak çalışması için eklem bölgesinde fotovoltanik dönüşümün sağlanması gerekir. Bu dönüşüm iki aşamada olur. İlk olarak eklem bölgesine ışık düşürülerek elektron-hol çiftleri oluşturulur. İkinci olarak ise, elektron-hol çiftleri bölgedeki elektrik alan yardımıyla birbirinden ayrılır.

KULLANIM ALANLARI

 • Bina içi ve dışı aydınlatmaları
 • Ev aydınlatması
 • TV ve Buzdolabı beslemeleri
 • Park bahçe ve yol aydınlatmaları
 • Fabrika ve ev cephe aydınlatmaları
 • Reklam panolarının aydınlatılması
 • Orman gözetleme kuleleri
 • GSM Baz istasyonları
 • Deprem ve hava gözlem istasyonları
 • Su kuyuları
 • Karayolları ikaz tabelaları

NELERE DİKKAT ETMELİ  ?

– Güneş pilinin konumu ( Montaj alanı )
– Pilin kalitesi
– Işığın panele vurduğu açı ( 90<    )
– Coğrafi konum

AVANTAJLARI

– Sürekli ve kesintisiz elektrik
– Voltaj dalgalanması olmayan kaliteli enerji
– Sonsuz kullanım ( İlk üretilen güneş pili hala kullanılmaktadır.)
– Bakım maliyeti yoktur.

GEREKLİ MALZEMELER
– Güneş paneli
– Şarj regülatörü
– Akü
– Sigorta
– İnvertör ( 12 V DC voltajı 220 V AC’ye çevirmek için )

Bağlantı Şekilleri :


Bir yanıt yazın

Connect with: