SQL Database Kurtarma

sql-280x187

SQL veritabanlarında çalışan veritabanınızın hata verdiği durumlarda kullanabileceğiniz bazı komutları paylaşıyorum.
Not : Bu komutları Sağlam bir veritabanında denemeyin. Denemeden veritabanınızın alabiliyorsanız yedeğini alın !

Aşağıdaki satırları SQL Management Studio ile uygulayınız.

USE master;

GO

EXEC sp_resetstatus‘VERİTABANIADI’;
GO

USE VERİTABANIADI;
DBCC CHECKDB WITH NO_INFOMSGS;
GO

Yukarıdaki komut veritabanınızı onaracaktır. Hata alırsanız aşağıdaki komutları uygulayınız.

Diğer seçeneği ilk yöntem başarısız sonuçlanır ise uygulayınız.

USE master;

GO

ALTER DATABASE VERİTABANIADI SET EMERGENCY
GO

ALTER DATABASE VERİTABANIADI SET SINGLE_USER
GO

DBCC CHECKDB(VERİTABANIADI, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) WITH NO_INFOMSGS;
GO

USE VERİTABANIADI;
DBCC CHECKDB WITH NO_INFOMSGS;
GO


Bir yanıt yazın

Connect with: