DDL ve DML Nedir ?

SQL (Structured Query Language), veritabanı yönetim sistemlerinde (DBMS) kullanılan bir programlama dilidir. SQL, veritabanı yönetimi için kullanılan DDL (Data Definition Language) ve DML (Data Manipulation Language) olmak üzere iki temel komut kümesine sahiptir.

DDL (Data Definition Language), veritabanı tasarımını ve yapısını tanımlayan komutlardır. DDL komutları, veritabanı nesneleri (tablo, görünüm, indeks vb.) oluşturmak, değiştirmek veya silmek için kullanılır. DDL komutları, veritabanının yapısal bölümünü tanımlayan komutlardır ve verileri etkilemezler. DDL komutlarının en sık kullanılanları şunlardır:

  • CREATE: Yeni bir veritabanı nesnesi (tablo, görünüm, indeks vb.) oluşturmak için kullanılır.
  • ALTER: Mevcut bir veritabanı nesnesini değiştirmek için kullanılır.
  • DROP: Mevcut bir veritabanı nesnesini silmek için kullanılır.
  • TRUNCATE: Tablodaki tüm verileri silmek için kullanılır.

DML (Data Manipulation Language), verileri sorgulama, ekleme, güncelleme veya silme işlemleri için kullanılan komutlardır. DML komutları, veritabanındaki verileri etkileyen komutlardır. DML komutları, verilerin işlendiği kısmı tanımlayan komutlardır ve veritabanının yapısını etkilemezler. DML komutlarının en sık kullanılanları şunlardır:

  • SELECT: Veritabanından verileri sorgulamak için kullanılır.
  • INSERT: Veritabanına yeni veriler eklemek için kullanılır.
  • UPDATE: Veritabanındaki var olan verileri güncellemek için kullanılır.
  • DELETE: Veritabanındaki verileri silmek için kullanılır.

DDL ve DML komutları arasındaki fark şudur: DDL komutları, veritabanının yapısal kısmını tanımlayan ve değiştiren komutlardır. DML komutları ise veritabanının işlemsel kısmını tanımlayan ve verileri sorgulama, ekleme, güncelleme veya silme işlemleri için kullanılan komutlardır. İki komut kümesi birbirinden bağımsızdır ve her biri farklı amaçlar için kullanılır.

Örneğin, bir veritabanı tasarımı yaparken, öncelikle DDL komutları kullanarak tabloları, indeksleri ve diğer veritabanı nesnelerini oluştururuz. Daha sonra, DML komutları kullanarak tablolara veri ekler, günceller veya silersiniz.

Faydalı Olması Dileklerimle,
Teknolojik-Blog


Bir yanıt yazın

Connect with: