MySQL Veritabanlarının mysqlcheck ile optimize edilmesi ve onarılması

Bu yazımda size MySQL veritabanlarınızı nasıl tamir edeceğinizi, MySQL veritabanı ve tablolarını nasıl optimize edeceğinizi anlatmaya çalışacağım. MySQL / MariaDB tablolarını ve veritabanlarını kontrol etmenizi, analiz etmenizi, onarmanızı ve optimize etmenizi sağlayan bir bakım komut satırı aracı olan mysqlcheck hakkında konuşacağız.

Aşağıdaki komut veritabanı blogundaki tablo yayınlarını kontrol edecektir:

# mysqlcheck -c blog posts

blog.posts OK

Veritabanınız bir şifre ile korunuyorsa, komutun sonuna -u root -p ekleyin:

# mysqlcheck -c blog posts -u root -p

Şifre girin:

blog.posts OK

MySQL veritabanındaki tüm tabloları analiz edin

Aşağıdaki komut veritabanı blogundaki tablo yayınlarını kontrol edecektir:

# mysqlcheck -a blog posts

blog.posts OK

MySQL / MariaDB sunucusu uzak bir ana bilgisayarda çalışıyorsa, komutun sonuna -h ekleyin:

# mysqlcheck -a blog posts -h remotehost.com

blog.posts OK

Tüm MySQL veritabanlarındaki tüm tabloları optimize edin

# mysqlcheck -o --all-databases

Birden fazla MySQL veritabanını onarın

Aşağıdaki komut hem blog hem de blog2 veritabanlarındaki tüm tabloları onaracak:

# mysqlcheck -r --databases blog1 blog2

Tüm MySQL veritabanlarındaki tüm tabloları optimize edin ve onarın

Aşağıdaki komut, tüm veritabanlarındaki tüm tabloları kontrol edecek ve bazı tablolar bozuksa, bu tabloyu otomatik olarak düzeltecektir:

# mysqlcheck --auto-repair -o --all-databases

En çok kullanılan mysqlcheck argümanları

-c, –check Hata tablosu için kontrol edin.

-a, –analyze Verilen tabloları analiz eder.

-o –optimize Tabloları optimize et.

-r, –repair Benzersiz olmayan benzersiz anahtarlar dışında hemen hemen her şeyi düzeltebilecek bir onarım gerçekleştirin.

–auto-repair Eğer işaretlenmiş bir tablo bozulmuşsa, onu otomatik olarak düzeltir. Tüm tablolar kontrol edildikten sonra onarım yapılır.

-A, –all-databases Tüm veritabanlarını kontrol eder.

-B, –databases Adı belirtilen veritabanlarındaki tüm tabloları işler.

–tables Seçeneği izleyen tüm ad argümanları tablo adları olarak kabul edilecek şekilde –databases veya -B seçeneğini geçersiz kılar.

Teşekkürler,
Teknolojik-Blog.Com

FacebookTwitterTumblrStumbleUponLinkedInPinterest


Bir cevap yazın

Connect with:
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.